Hi friends,

  • આજ નાં કરંટ મા સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર બન્ને પેપર માંથી મહત્વ નાં બધાં ટોપિક આવરી લેવાયા છે.
  • નીચે ની લિંક પરથી મેળવી લો.
  • Download.
  • આજનું સંદેશ પેપર download કરો.
  • Download
  • દિવ્ય ભાસ્કર પેપર Download કરો.
  • Download

Advertisements